Cinsel Sağlık

Cinsel İstekte Azalma

Nasıl ki insanların farklı kişilikleri ve özellikleri var ise cinsel arzu ve davranışları da eşit değildir. Bu nedenle cinsel yaşam ve ilişki, her çiftte farklı bir sıklık ve seyir gösterebilir. Cinsel isteği değerlendirirken kültürel, sosyal, dini, psikolojik, bedensel bütün etkenler gözden geçirilmelidir. Azalmış cinsel istek ise yeterli cinsel uyarı olmasına rağmen cinsel fantezilerin ve cinsel etkinlikte bulunma isteğinin az olması veya hiç olmaması, cinsel arzu duyulmaması durumudur. Kısaca yeterli cinsel uyarının varlığına rağmen cinsel aktivitenin azlığı veya yokluğu, “cinsel soğukluk” [...]

Pedofili ve Ensest İlişki Cinsel Sapkınlıktır

Son günlerde çocuklara yönelik cinsel ilginin arttığına dair haberler medyada geniş şekilde yer almakta. Bir yanda hem çocuk yaştaki evlilikleri hem de öz babanın kendi kızına şehvet duyabileceği fikrini normalleştirme çabalarına, öte yanda ise haklı olarak bu durumun asla kabul edilemez olduğu beyanlarına şahit oluyoruz. Pedofili (sübyancılık), günümüz psikiyatri sınıflandırma sistemlerinde “parafililer” yani “cinsel sapkınlıklar” ana kategorisi altında ele alınır. Parafili, sapkın sevgi veya normal dışı bir nesneye karşı duyulan aşk ve cinsel yönelim anlamına gelir. Tanı kriterlerine göre [...]

Sertleşme Bozukluğunda Neden: Psikojenik Mi? Organik Mi?

Sertleşme bozukluğu, organik kökenli cinsel sorunlar arasında en sık görülenidir. Farklı oranlardan söz edilmekle birlikte, bugün daha çok kabul edilen görüş; organik bir patolojinin (örneğin; damarsal yetmezlik) saptanması, eşlik edebilecek psikolojik bir bozukluğun varlığını dışlamadığı gibi artmasına sebep olabileceğidir. Çünkü organik bir cinsel problemin psikolojik bir yansımasının olmaması düşünülemez. Sertleşme sorununun kökeninin psikolojik olduğunu belirtmenin asıl güçlüğü, organik nedenlerin dışlanmasını gerektirmesindendir. Bu nedenle hastadan cinsel öykü alınırken mutlaka sorulması gereken sorular şunlardır:Sertleşme bozukluğu (SB), ilk cinsel aktiviteden itibaren mi mevcut, yoksa [...]

Sertleşme Sorunlarında Tedavi Yaklaşımı

Erkek ve kadınlarda görülen cinsel sorunlar, eşler arasında ilişkilerin bozulmasında önemli rol oynamaktadır. İlişkilerin bozulmasının çiftler, çocuklar ve toplum üzerinde maalesef önemli sonuçları vardır. Sertleşme sorunu, kişinin yaşamını tehdit etmemekle birlikte, fiziksel ve psikososyal sağlık üzerinde derin etkiler bırakarak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Oysa sertleşme bozukluğu, iletişimi arttırıp yakınlaşmanın önündeki engelleri kaldırarak gerçekçi cinsel beklentiler geliştirmekle ve cinsel özgüveni yeniden kazanmakla kolayca üstesinden gelinebilecek bir cinsel sorundur. Erkeğin partneri hakkında neler hissettiği, cinsel ilişkiye hangi şartlarda girdiği, ilişkisinin genel [...]

Sertleşme Bozukluğu

Tarih boyunca erkekler, cinsel yeterlilikleri konusunda her zaman endişeli olmuşlardır. Bununla birlikte günümüzde cinsel yaşamla ilgili sorunlar, eskiye oranla daha kolaylıkla dile getirilebilmekte, yaşamın bu alanında da önemli sorunlar olabileceği kabul edilmekte ve daha çok yardım arayışı içine girilmektedir. Cinselliğin temel amacının doyum olduğu düşünülecek olursa, her cinsel aktivite veya yakınlaşmanın cinsel birleşme ile sonuçlanması gerekmeyecektir. Aslında cinsel birleşme, cinsel döngünün tamamlanmasına, yani sona ermesine neden olur. Tamamlanmış bir cinsel aktivitenin gerçekleşebilmesi için öncelikle cinsel yönden bir ilgi ve [...]

Erken Boşalma Nasıl Tedavi Edilir?

Mutlu bir birlikteliğin en önemli gereklerinden birisi mutlu cinselliktir. Mutlu bir cinsellik için ise her iki tarafın da tatmin olması esastır. Bu nedenle cinsel ilişkinin en önemli unsurlarından biri uyumdur ve cinselliğin, partnerle yaşanan bir paylaşım olarak öğrenilmesi ve sürdürülmesi gerekir. Erken boşalma tedavisi yani daha doğru bir ifade ile “boşalmanın kontrolünün öğrenilmesi teknikleri“, aslında en kolay ve en başarılı şekilde çözülebilen uyum sorunlarından birisidir. Herkesin içinde her problemi çözecek yetenek, bilgi ve güç vardır. İstemek, gerekli maddi ve manevi bedelleri [...]

Erkekler Neden Erken Boşalır?

Erken boşalma, Türkiye’de erkeklerin en yaygın cinsel sorunudur ve çözümü erkeğin boşalmasını kalıcı olarak kontrol etmeyi öğrenmesidir.Çoğu erkek boşalma süresini merak eder. Oysakiboşalma süresinin önemi yoktur, önemli olan boşalma üzerindeki kontrol duygusudur. Kontrol edebilmek demek; boşalma süresini ayarlayabilmek, durabilmek, başlayabilmek ve cinsel eşiyle uyumlu olarak (aynı anda orgazm olmak anlamında değil) boşalmayı kontrol edebilmektir. Yapılan çalışmalar sonucunda erken boşalmada en yaygın nedenin, gençlik çağlarında yapılan masturbasyonlar olduğu tespit edilmiştir. Yakalanılma korkusu ve aşırı heyecan ile yapılan bu masturbasyonlarda en önemli amaç, hazza [...]

Erken Boşalma

Türkiye’de erkeklerde en sık karşılaşılan cinsel işlev bozukluğu olan erken boşalma, her yaştan erkeğin ortalama % 70′inde görülmektedir. Her ne kadar cinsel bir hastalık veya yetersizlik gibi görülse de, erken boşalma hastalık olmayıp cinsel uyumsuzluk problemidir. Erken boşalma, aslında erkeklerin cinsel tepki ve boşalma kontrolü için gerekli beceri ve teknikleri öğrenememesi ve parterleriyle cinsel uyum sağlayamamalarıdır. Bazı erkekler için bu sorun sürekli olabilmekte, bir kısmında ise bazı dönemlerde görülebilmektedir. Bununla birlikte, her erkek hayatında en az bir kez erken boşalma sorunu ile karşılaşmaktadır. İnatçı ve [...]

Erken Boşalma Çiftin Cinsel Uyumsuzluğudur!

Erkeklerin cinsel hayatlarındaki en büyük kâbuslarından biri de hiç kuşkusuz erken boşalmadır. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED), ülkemizde cinsel hayatı aktif olan her 10 erkekten 7’sinin hayatının bir döneminde erken boşalma sorunu yaşadığını söylüyor. Peki, erken boşalma tanısı nasıl konuluyor? Erken boşalmanın tanı kriterleri neler? Erken boşalma bir hastalık mı? Erken boşalmanın bir tedavisi var mı? İşte yanıtları… ERKEN BOŞALMA TANI KRİTERLERİ… Sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, çok az bir uyarılmayla, kişinin istemesinden önce, vajinaya girme öncesi, girer girmez ya da [...]

Kızlık Zarı Erkekliğin ve Bekaretin İspatı Gibi Görülüyor

Cinsellik; sevginin, ruhun ve bedenin bir bütün halinde ahenk içinde paylaşımıdır. Türkiye’de ise cinsellik bir sınav, erkekliğin ve bekaretin ispatı gibi görülüyor. Tüm bu duygu ve düşünceler baskı ve gerilim yaratıyor. İlk gece sorun yaşayan çiftler, sonraki yaşamlarında da sorun yaşıyorlar. Bu ülkede erkeklerin yüzde 70’inde, kadınların ise yüzde 80’inde cinsel sorun varsa, bunun nedeni doğru olduğu zannedilen ama aslında yanlış olan cinsel mitlerdir ve bunun değişme zamanı gelmiştir. Kızlık zarı vajina deliğinin ağzında, yaklaşık 1.5-2 cm içeride incecik bir [...]