Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Hızla değişen ve gelişen dünyada, yaşama ve karmaşık toplum yapısına uyumun en iyi şekilde sağlanması zorunlu hale gelmiştir. Bireysel danışmanlık; bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarına, geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine olanak sağlayan, karşılaştıkları tüm sorun ve zorluklarla baş etme becerilerini arttırmalarını amaçlayan profesyonel bir destek sürecidir. Her insanın hayatında dinlenilmeye, anlaşılmaya, objektif bir bakış açısına ve farklı yollar bulmaya ihtiyaç duyduğu dönemler olabilir. Psikolojik danışma sürecinde danışmanınız, gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde konuşmak istediğiniz her konuda sizi yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinleyecek, açık ve dürüst davranarak karşılaştığınız sorunları çözmede size yardımcı olacaktır.

BİLGİ ve RANDEVU!