Kariyer ve Yönetim Planlama

 • Kariyerinizi Şekillendirmek mi istiyorsunuz?
 • Kariyerinizde Bir Dönüm Noktasında mısınız?
 • Kariyer Ovasına Girdiğinizi mi düşünüyorsunuz?
 • Yönetici Olarak Bireysel ve Kurumsal Hedeflere Ulaşmak mı istiyorsunuz?
 • Yönetim Kalitesini Arttırmak mı istiyorsunuz?
 • Etkin Bir Lider Olabilmek için Liderlik Becerilerinizin Geliştirilmesini mi istiyorsunuz?

O halde Yönetim ve Kariyer Planlama hizmetimiz tam size göre. Canatar Terapi ve Danışmanlık uzman kadrosu tarafından yürütülen bu profesyonel destek hizmetinde; yöneticilerin ve yönetici adaylarının kariyer ve yönetim konularında kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyerek bunlara ulaşması, karşılaşılan problemlerin çözümü ve fırsatların değerlendirilmesi hedeflenir. Bu  süreçte kariyerini planlamak ve geliştirmek isteyenlerin bu isteklerini en etkin ve verimli şekilde gerçekleştirebilmeleri, yönetici adayları ile yöneticilerin yeni bir bakış açısı ve davranış skalası geliştirebilmeleri, bireysel değerlendirme ve analiz yapabilmeleri sağlanır. Çalışan veya çalışma hayatına katılmak isteyen, yönetici adayı olan ya da hali hazırda yöneticilik yapmakta olup liderlik becerilerini geliştirmek isteyen herkes bu hizmetimizden yararlanabilir.

Yönetim ve Kariyer Planlamada bireysel ve kurumsal hedefler de göz önünde bulundurularak:

 • İlgi, Kapasite ve Değerlere göre Kariyer Planlaması Yapılması
 • Kariyer Basamaklarının Analizi ve Kısa, Uzun Vadeli Hedefler Konulması
 • Bireysel Görüşmeler, Testler ve Ölçme Değerlendirme Yolu ile Kariyer Haritasının Çıkarılması
 • Etkin Karar Verme Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Zaman ve Hedef Yönetimi Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Etkili İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Etkin Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Yönetim Kültürü Üzerinde Çalışılması
 • Ekip Çalışması, Motivasyon ve Ekip Yönetimi Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Farklı Çalışanların Bir Arada Olduğu Ekiplerle Çalışabilme Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Etkili Geri Bildirim ve Sunum Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Hitabet ve İkna Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Kurumsal Değerler Oluşturabilme ve Değer Yönetimi

konularında sizlere en uygun  yardım ve desteği, hem bireysel çalışmalar hem de grup çalışmaları şeklinde  sunmaktayız.

BİLGİ ve RANDEVU!