Bireysel Sağlık Danışmanlığı

Genellikle  sağlığın kıymeti sağlık bozulduğu zaman anlaşılmaktadır. Bireysel sağlık danışmanı, kişilerin sağlığının korunmasını öncelik haline getirerek bütüncül olarak risk faktörlerini değerlendirir, erken tanı ve tedavi konusunda yardımcı olur. Tedaviyi bireyselleştirir çünkü aynı kalıp ve aynı tedavi herkese uygun olmayabilir. Kişilerin  risk faktörlerini, yaşam şartlarını, genetiğini, bedensel, sosyal ve ruhsal yapılarını göz önünde bulundurarak uygun tedaviyi seçer, yol haritası çizer ve takibini yapar. Rastgele ilaç kullanımının önüne geçer, ilaçların kullanma saatinin, dozunun ve şeklinin düzenlemesini yaparak bu ilaçların hepsinin nasıl kullanılacağına, birbiri ile geçimsizliğinin olup olmadığına karar verir. Kişilerin  takip olduğu diğer sağlık birimleriyle iletişim içinde olur ve entegrasyon sağlar. Sonuç olarak yaşam kalitesinin artırılmasını ve tedaviye uyumun sürekliliğini sağlar.

BİLGİ ve RANDEVU!