MOXO Dikkat Performans Testi

MOXO dikkat performans testi, 6 yaş ve üzeri kişilerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısına yardımcı olmak için geliştirilmiş online bir testtir. Bilgisayar üzerinden uzmanlar tarafından uygulanan bu testte görsel ve işitsel çeldiriciler –dikkat dağıtıcılar-  kullanılarak görüş ve duygu içermeyecek şekilde kişinin Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansının ölçülmesi hedeflenmektedir.

DEHB, her ne kadar doğumla birlikte getirilen bir rahatsızlık olsa da kendini özellikle çocukluk çağında dikkati sürdürmede ve dürtü kontrolünde zorluk, bir işi tamamlayamadan diğerine geçme eğilimine ek olarak düzensizlik ve aşırı hareketlilik (hiperaktivite) başta olmak üzere çeşitli semptomlar ile gösteren, nörogelişimsel bir bozukluktur. Tedavi edilmemesi halinde çocuğun ya da gencin yapısal zorluklardan kaynaklanan davranış sorunları ve okul başarısızlıkları devam edecektir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur her ‘yaramaz’ ve ‘hareketli’ olarak nitelendirilen çocuğa herhangi bir uzman desteği almadan, rastgele bilgilerle bu bozukluğun tanısının konulmasının son derece yanlış olduğudur.

MOXO TESTİ KİMLERE UYGULANABİLİR?

Çocuklarda MOXO Dikkat Performans Testi;

MOXO Çocuk testi, özel olarak 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmış olup, uzmanlar için DEHB tanısı ve hasta gözlem süreçlerinde yardımcı bir araç görevi görmektedir. MOXO Çocuk Testi, çeşitli uyaran ve çeldiriciler içeren kısa ve online bir testtir.

 • Yaş ile uyumlu uyaranlar içeren, 15 dakikalık online test:
 • İstemesine ve çaba göstermesine rağmen derslerde başarılı olamayan
 • Küçüklükten beri hep hareketli olan, sık yaralanmaya ve kaybolmaya maruz kalan
 • Sınavlarda ve günlük hayatta zamanlama problemi yaşayan (evden hep en geç çıkan, sınavlarda soruları tamamlamayı yetiştiremeyen…)
 • Ödevlerini hep son ana bırakan, programlı çalışamayan, işleri sıraya koyamayan
 • Olaylara ve kişilere ani ve gereğinden fazla tepki veren
 • Öğretmen veya anne/baba tarafından sakin –hipoaktif- olmasına rağmen dikkatini toplayamayan veya devam ettiremeyen çocuklar.

 

Yetişkinlerde MOXO Dikkat Performans Testi;

MOXO Genç&Yetişkin testi; 13-65 yaş aralığını kapsayan, uzmanların DEHB tanısı ve hasta gözlem süreçlerinde hastanın dikkat profilini değerlendirmelerine yardımcı olan bir araçtır. MOXO Genç&Yetişkin DEHB Testi, eşsiz çeldirici sistemiyle bireyin günlük hayatta karşılaştığı çevresel koşulları modeller.

 • Uygun uyaran ve çeldiriciler içeren, 18 dakikalık online test:
 • Normalden daha sık ev, iş, sevgili-eş değiştiren kişiler
 • Çabuk unutan, toplantılarda, derslerde dikkatini toplayamayan
 • Sık trafik kazası yapan
 • İş hayatında zekasından beklenen performansı gösteremeyen
 • Yoğun dikkat gerektiren işlerde çalışanlar; pilot, iş makinesi operatörü, borsa ve banka çalışanı vb.
BİLGİ ve RANDEVU!