Lise Öğrencileri İçin Alan Seçimi

Alan seçimi, kişinin sahip olduğu yetenek, ilgi ve değerler çerçevesinde kendini ortaya koyabileceği, geliştirebileceği, mutlu olabileceği mesleği seçmenin ilk ve en önemli adımıdır. Seçilecek alan, meslek seçimi ve uzmanlaşmanın ilk adımını oluşturacağından doğru bilgi ve yönlendirme ile yapılan bir seçim, ileride sevilen mesleğin yapılabilmesi açısından kilit bir rol oynayacaktır. Bu nedenle kişinin kendisine uygun alanı bulması uygun mesleği de bulması ile eş anlamlı sayılabilir. Böylesi önemli bir kararda:

Ø  Seçilecek alanla ilgili kendinize yönelik beklenti ve isteklerinizin gerçekçi olması

Ø  Seçtiğiniz alanın seçmek istediğiniz mesleğe uygun olması ve ulaşılabilir olması

Ø  Mesleği belirlemede önemli bir rol oynayacak alan seçiminin kişilik yapınıza, ilgi, yetenek ve değerlerinize uygun olması

Ø  Kendinizi iyi, başarılı, verimli hissedeceğinizi düşündüğünüz bir alanı seçmeniz için,

Canatar Terapi Enstitüsü, bireysel görüşmeler, objektif test uygulamaları, akademik değerlendirmeler ve aile görüşmeleri yolu ile en uygun alanı seçebilmeniz için geniş bir yelpazede danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Unutmayınız ki ALAN SEÇİMİ ile ilgili verdiğiniz karar, geleceğiniz için attığınız en önemli adımlardan biri olacaktır…

BİLGİ ve RANDEVU!