Psikolojik Testler

İnsanlar arasındaki tüm farklılıkların iki temel kaynağı vardır; bunlardan birisi kişilik, diğeri ise zekadır. Kişilik, zeka, ve bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi ise psikometrik testler ile yapılır ve bu testler,  hem tanı konmasına hem de  tedavi yöntemine karar verilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda ‘davranış örneklerinin standart ve objektif ölçümü’ anlamına da gelen psikolojik testlerin amacı, bireylerin çok çeşitli niteliklerini ölçmek, bireylerarası nitelik farklarını ortaya koymak ve bireyler arasındaki ya da aynı bireyin farklı durumlar karşısındaki tepkileri arasındaki değişiklikleri değerlendirmektir. Kısaca psikolojik test, bireyin yetenekleri, becerileri, performansları, güdüleri, tutumları, savunmaları v.b. hakkında bilgi verecek soruların sorulmasına ortam ve olanak sağlayan sistemli bir yaklaşım olup kişi ile ilgili bize her yönüyle farklı açılardan  değerlendirme yapabilmeyi sağlayan ölçeklerdir.

Psikolojik testlerden geçerli ve güvenilir bir sonuç almak için çok yönlü arama, tarama ve incelemeye gerek vardır. Testlerin uygulanışı, onayın alınması, gizlilik, sır saklama ve materyallerin özenle arşivlenmesi oldukça önemlidir.

Unutulmamalıdır ki testlere dayanarak yerinde kararlar verebilmek için, uygun testi kullanmak ve deneyimli bir uzman eşliğinde uygulamak gerekir.

NOT: Enstitümüzde tüm psikolojik testler uygulanmakta ve değerlendirilmektedir.

BİLGİ ve RANDEVU!