Uzmanlarımız

Uzm. Dr. Aydan AKSÖYEK
Aile Hekimliği Uzmanı & Aile Danışmanı

1971 yılında Adana’da doğan Aydan Aksöyek,1989 yılında Adana Anadolu Lisesi’nden, 1995 yılında  da Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2003 yılında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  Aile Hekimliği İhtisasını tamamlayarak uzmanlığını almıştır. 2003-2022 yılları arasında Başkent Üniversitesi  Tıp Fakültesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezinde Öğretim Görevlisi olarak  Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalında  diyabet ve obezite ağırlıklı çalışmış, sağlıklı yaşam & check-up polikliniğinde  görev yapmıştır. Bu süreçte Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde stajyer, intörn ve asistan doktorlara eğitimler vermiş, Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerine dersler anlatmış, kurum içi ve dışı eğitimlerinin yanında kongre, sempozyum ve kurslar düzenlemiş, bilimsel makaleler yazmış, konuşmalar yapmıştır.

Dr. Aksöyek, Tıp Fakültesi mezuniyetinden bu yana medikal hekimlik uygulamaları ile birlikte, Aile Danışmanlığı, Aile ve Evlilik Terapisi, Çift Terapisi, Cinsel Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli Hasta Yönetimi Eğitimi, Doğal Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Eğitimi, Hipnoterapi ve EFT (Duygusal Özgürleşme ve Enerji Psikolojisi Teknikleri) vb. çeşitli kurslar, kişisel gelişim ve süpervizyon eğitimleri almış, pek çok mesleki dernek ve sivil toplum örgütünde görev yapmıştır. TTB, TAHUD, EURACT, TERAPİDER, CİSED üyelikleri devam etmekte olup halen kurucularından olduğu TERAPİDER  (Aile Terapileri ve Terapistleri DerneğiEğitim Koordinatörlüğü görevini sürdürmekte, düzenli olarak sağlıklı yaşam konusunda halka yönelik TV programları  hazırlayıp sunmaktadır.


Uzm. Dr. Taner CANATAR
Psikoterapist & Cinsel Terapist

1970 yılında  hayata gözlerini açan Taner CANATAR, 1988 yılında İçel Anadolu Lisesi’ni, 1996 yılında da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başladığı Aile Hekimliği Uzmanlığı ihtisas eğitimini Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak 2001 yılında tıpta uzmanlığını almıştır.

Uzmanlığından  bu yana Aile, Evlilik  ve Çift Terapileri, Aile Danışmanlığı, Cinsel Terapi, BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi), ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi), Şema Terapi, Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) ve EFT (Duygusal Özgürleşme ve Enerji Psikolojisi Teknikleri) ile çeşitli kişisel gelişim ve süpervizyon eğitimleri almıştır.

Farklı kurumlarda görev yapmasının ardından 2009 yılında kendisine ait Terapi Merkezi’ni kurmuş ve danışanlarını kendi terapi merkezinde kabul etmeye başlamıştır. 2009 yılında “Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)  Adana Şubesi’ni” açarak 2019 yılına kadar başkanlık görevini yürütmüş, bu arada 2015 yılı Ocak ayında “Canatar Terapi Enstitüsü’nü” hizmete açmıştır. 2015 Haziran ayında da “Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği’ni (TERAPİDER)” kurarak genel başkanlık görevini 2023 yılı Temmuz ayına kadar sürdürmüştür.

Dr. Canatar, farklı yerel kanallarda TV programları hazırlayıp sunmasının yanı sıra  pek çok sempozyum, kongre ve eğitim düzenlemiş, konuşmalar yapmıştır. Halen AETD, TERAPİDER, CİSED, TTB, TAHUD üyeliklerinin yanında çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmakta, TV programı hazırlayıp sunmakta, sosyal sorumluluk projelerinde yer almakta, bireysel, ailesel ve kurumsal eğitimler vermektedir.


Kln. Psk. Z. Bengisu Çetin
Ergen ve Yetişkin Psikoterapisi

1996 yılında Adana’da doğan Z. Bengisu Çetin Adana Koleji’nde lise eğitiminden sonra Bilkent Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünü bir dönem İspanya Deusto Üniversite’sinde değişim öğrencisi olarak tamamladı. Altınbaş Üniversitesi’nde klinik psikoloji eğitiminin tez dönemindedir. Lisans hayatı boyunca hastane, özel klinik ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında alan çalışmalarında bulundu. Psikolog unvanını aldıktan sonra çeşitli psikolojik testler ve Bilişsel Davranışçı Terapi, Dikkat Terapisi ve EMDR Terapisi gibi yaklaşımlar üzerine eğitimlerle kendini geliştirmeye devam etti. 2020 yılında COVID salgınıyla,  “Özüme Yolculuk” adındaki 8 haftalık kendi psikolojik dayanıklılık programını ve kendi atölyelerini oluşturdu. Bu çalışmaları aracılığıyla şirket çalışanlarıyla ruh sağlığı çalışanı ve kariyer danışmanı olarak çalışmaya başladı. Aynı süreçte İstanbul’da bir danışmanlık merkezinde ergen psikoloğu ve eğitim/ kariyer danışmanı olarak çalışmalarını sürdürmüştür.  2021’den beri Canatar Terapi Enstitüsü’nde ergen ve yetişkin psikoterapisti olarak çalışmaktadır. Türk Psikologlar Derneği üyesi olarak travma afet ve kriz biriminde gönüllü çalışmalarda bulunmaktadır. 2023 yılında yaşanan depremlerde Maraş Elbistan’da  Türk Psikologlar Derneği’nin DEPSDA projesiyle psikolojik ilk yardım çalışmalarında bulunmuştur.

BİLGİ ve RANDEVU!