Uzmanlarımız

Uzm. Dr. Aydan AKSÖYEK
Aile Hekimliği Uzmanı & Aile Danışmanı

1971 yılında Adana’da doğan Aydan Aksöyek,1989 yılında Adana Anadolu Lisesi’nden, 1995 yılında  da Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2003 yılında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde  Aile Hekimliği İhtisasını tamamlayarak uzmanlığını almıştır. 2003-2022 yılları arasında Başkent Üniversitesi  Tıp Fakültesi Adana  Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezinde Öğretim Görevlisi olarak  Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalında  diyabet ve obezite ağırlıklı çalışmış, sağlıklı yaşam & check-up polikliniğinde  görev yapmıştır. Bu süreçte Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde stajyer, intörn ve asistan doktorlara eğitimler vermiş, Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerine dersler anlatmış, kurum içi ve dışı eğitimlerinin yanında kongre, sempozyum ve kurslar düzenlemiş, bilimsel makaleler yazmış, konuşmalar yapmıştır.

Dr. Aksöyek, Tıp Fakültesi mezuniyetinden bu yana medikal hekimlik uygulamaları ile birlikte, Aile Danışmanlığı, Aile ve Evlilik Terapisi, Çift Terapisi, Cinsel Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli Hasta Yönetimi Eğitimi, Hipnoterapi ve EFT (Duygusal Özgürleşme ve Enerji Psikolojisi Teknikleri) vb. çeşitli kurslar, kişisel gelişim ve süpervizyon eğitimleri almış, pek çok mesleki dernek ve sivil toplum örgütünde görev yapmıştır. TTB, TAHUD, EURACT, TERAPİDER, CİSED üyelikleri devam etmekte olup halen kurucularından olduğu TERAPİDER  (Aile Terapileri ve Terapistleri DerneğiEğitim Koordinatörlüğü görevini sürdürmekte, düzenli olarak sağlıklı yaşam konusunda halka yönelik TV programları  hazırlayıp sunmaktadır.


Uzm. Dr. Taner CANATAR
Psikoterapist & Cinsel Terapist

1970 yılında  hayata gözlerini açan Taner CANATAR, İçel Anadolu Lisesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 2001 yılında  ihtisas eğitimini tamamlayarak tıpta uzmanlığını almıştır. Uzmanlığından  bu yana Aile ve Evlilik Terapileri, Aile Danışmanlığı, BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi), ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi), Şema Terapi, Mindfulness (Bilinçli Farkındalık), EFT (Duygusal Özgürleşme ve Enerji Psikolojisi Teknikleri), Cinsel Terapi ile çeşitli kişisel gelişim ve süpervizyon eğitimleri almıştır.  Farklı kurumlarda görev yapmasının ardından 2009 yılında kendisine ait Terapi Merkezi’ni kurmuş ve danışanlarını kendi terapi merkezinde kabul etmeye başlamıştır. 2009 yılında “Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)  Adana Şubesi’ni” açarak 2019 yılına kadar başkanlık görevini sürdürmüş, bu arada 2015 yılı Ocak ayında “Canatar Terapi Enstitüsü’nü”, 2015 Haziran ayında  da “Aile Terapileri ve Terapistleri Derneği’ni (TERAPİDER)” kurmuştur. 

Dr. Canatar, farklı yerel kanallarda TV programları hazırlayıp sunmasının yanı sıra  pek çok sempozyum, kongre ve eğitim düzenlemiş, konuşmalar yapmıştır. Halen TERAPİDER Genel Başkanlığı görevini yürütmekte olup AETD, TERAPİDER, CİSED, TTB, TAHUD üyeliklerinin yanında çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmakta, TV programı hazırlayıp sunmakta, sosyal sorumluluk projelerinde yer almakta, bireysel, ailesel ve kurumsal eğitimler vermektedir.

Call Now ButtonBİLGİ ve RANDEVU!