Bireysel Terapi

Hayatın olağan akışına kendimizi kaptırdığımızda, bazen sıkıntı veren sorunları erteler  ya da bastırırız. Zaman içinde bu yok sayılan ve bastırılan sorunlar giderek büyüyerek altından kalkamayacağımıza inandığımız bir çığa dönüşür. İşler istediğimiz şekilde yolunda ve kontrolümüzde gitmiyordur artık.  Ortaya çıkan olumsuz ruh halimiz, gündelik hayatımızı ve yaşam kalitemizi  de oldukça olumsuz yönde etkilemeye başlar. Ve tam da bu noktada biri bizi duysun, biri bizi görsün, anlasın ve yardım etsin isteriz.

Bireysel terapi, zihinsel ve duygusal sorunları olan ve bu sorunlarla baş etme gücü yetersiz kalan kişilerde, zihinsel ve duygusal bağlantı kurularak yürütülen teknik ve yöntemlerin uygulandığı profesyonel bir yardım ve tedavi sürecidir. Bu süreçde, yaşanan problemlerin kaynaklarının keşfedilmesi, bireylerin kendileriyle ve kaçındıkları sorunlarla yüzleşmeleri ve bunların üstesinden nasıl gelebilecekleri çalışılır. Terapide hedef, bozulan ruhsal dengenin yeniden sağlanması, bireyin sorunlarıyla baş edebilme becerilerinin geliştirilmesi ve  yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Ve son söz:  “İnsanları önemseyin ama kendinizi de önemseyin. Başkalarını sevin ama kendinizi de sevin…”

BİLGİ ve RANDEVU!