MMPI Testi (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI);  “doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan ve 16 yaş üzeri bireylere uygulanabilen bilimsel bir kişilik testidir. Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu ayrıntılı ve objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bu test, 1939 yılında geliştirilmeye başlanmış olup halen dünyanın çeşitli ülkelerinde kliniklerde ve işyerlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Psikolojik bir problemin varlığını tespit edebilmenin yanında, uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkartabilen bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle evlenmeyi düşünen çiftlerin birbirine kişilik olarak uygun olup olmadığını ya da işe alımlarda işe uygunluğu belirlemekte de kullanılabilmektedir. Test süresi genelde 60-90 dakika arasındadır.

BİLGİ ve RANDEVU!