Psikoterapi

Psikoterapi

Bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adı olan terapi, daha olgun ve uygun bir ruhsal denge sağlamak amacı doğrultusunda zihinsel ve duygusal bozukluk gösteren hastalarla düşünce ve duygu alışverişi kurularak yürütülen bir tedavi bilim ve sanatıdır. Terapist ise bu süreci bilimsel yöntemlerle destekleme, kolaylaştırma ve değişimin kalıcı hale gelmesi konusunda bilgi, beceri ve tutum eğitimi almış uzmandır.

Kişinin kendi iç dünyasına yapacağı uzun ve sabır isteyen, bazen zorlu ama genel olarak zevkli bir yolculuk olan terapi sürecinde, terapist ile danışan arasında kurulan ilişki temel alınarak danışanın yaşadığı sorunlar üzerinde çalışılır. Sadece psikolojik rahatsızlık yaşayan kişiler değil, hayatının herhangi bir alanında tıkanıklık yaşadığını hisseden ve yaşamını daha anlamlı bir şekilde sürdürmek isteyen herkes psikoterapi sürecine girebilir. Terapi, terapistin danışan adına neyin doğru olduğuna karar vermesi ya da nasıl değişeceğini söylemesi değildir. Terapist, kendi kuramsal bilgilerini ve uygulama becerilerini kullanarak; danışanın kendisini daha iyi tanıması, hayatına dair farkındalıklar yaşaması, iç çatışmalarının çözümlenmesi, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginliklerin azaltılması ile daha sağlıklı ilişkiler kurması ve yeni çözüm yolları geliştirebilmesi için danışana ışık tutar

Terapi mesleğinin etik ve ahlaki kuralları gereği, terapist danışanıyla sosyal bir arkadaşlık yapamadığı gibi, para almadan terapi de yapamaz. Terapist, danışanıyla ilişkisinin çerçevesini belirlemeli, ona göre ilkeli davranmalı ve danışanlarıyla sosyal değil, terapötik bir ilişki kurabilmelidir.

BİLGİ ve RANDEVU!