TAT Testi (Tematik Algı Testi)

1930 larda Murray ve Morgan tarafından geliştirilen test , 30 karttan oluşmaktadır. Testin uygulanacağı kişinin cinsiyetine , psikolojik sorunlarına ve testin gidişatına göre yaklaşık 10-15 kart psikolog tarafından danışana uygulanır. Her kart tek tek gösterilerek hikaye oluşturulması istenir. Uygulanan her kart, kişideki bilinç ve bilinçaltı düzeydeki sevgi , cinsellik, saldırganlık, problem çözme tarzı , stres yaratan olaylara nasıl tepki verdiği, dürtüsellik, otoriteye karşı tutum, anne-baba figürlerine yaklaşım vb duygu, düşünce ve davranışlar hususunda terapistlere yol göstermektedir. Ayrıca TAT testi kişideki psikolojik hastalıklar ve kişilik örüntüleri hakkında terapiste bilgi verir. Test  süresi yaklaşık 30-45 dakikadır.

BİLGİ ve RANDEVU!