Sınav Kaygısı

Başarı, hemen hemen her alanda bilinen en net ilerleme ölçütüdür ve ülkemizde başarı genellikle sınavlarla ölçülmektedir. Sınavların sonucu, bireylerin eğitim ve iş seçimlerini de etkilediğinden sınav sayılarının artması kaygı düzeyinin de yükselmesine neden olabilmektedir. Sınav kaygısı, başarılı olabilecek bir bireyin kendi korkusunun yarattığı tuzağa düşerek başarısızlığa mahkum olmasıdır ve günümüzde büyük sorun yaratan başlıklardan biri haline gelmiştir.

  • Ders çalışmayı erteleme, askıya alma ya da ders çalışmakla ilgili sorun yaşama
  • Sınav hakkında konuşmaktan kaçınma, rahatsız olma
  • Sınavlara girmeme, sınavlardan kaçınma
  • Dikkat hataları, hatırlamada güçlük, düşünceleri toparlayamama
  • Devamlı başarısız olacağım korkusu
  • Sınavlardan konuşulduğunda, sınav yaklaştığında ya da sınavlara girdiğinde huzursuzluk, tedirginlik, endişe, kaygı, titreme, ağız kuruluğu, halsizlik, karın ağrısı, baş ağrısı, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluk gibi bedensel ve duygusal tepkiler
  • Dikkat ve konsantrasyonda bozulma, düşünce dağınıklığı, kendine güvensizlik, yetersizlik ve değersizlik düşüncelerinin eşlik ettiği   Sınav Kaygısı;

Akademik başarıyı, bellek performansını, sorun çözme becerilerini, motivasyonu, öğrenmeyi, etkili çalışma becerilerini, okula yönelik tutumları ve  performansı olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle kişinin sınav kaygısı olduğu anlaşıldığında uzman yardımı önem taşımaktadır. Danışmanlık ve gerekirse terapi sürecinde; kişinin sınava ve kendisine ilişkin beklentilerine gerçekçi bir bakış açısı kazandırılması, varsa ailenin yüksek ve baskı yaratan beklentilerinde gerekli revizyonun yapılması, daha etkili öğrenme ve performans gösterme yeterliliklerinin oluşturulması (beceri eğitimi), sınava yüklenen anlam ve düşüncelerin değiştirilmesi hedeflenir. Düşünceler, beklentiler ve bakış açısı değiştikçe kişinin sınava ilişkin kaygısı azalır.  Bilişsel tekniklerin yanı sıra nefes-gevşeme, dikkat dağıtma gibi yardımcı teknikler de bu sürece dahil edilebilir.

Kendinizi en kötüsüne hazırlayıp kapasitenizin çok altında bir sonuca razı olmak yerine yardım isteyerek hak ettiğiniz başarıya sahip olun…

BİLGİ ve RANDEVU!