Attentioner Dikkatimi Topluyorum Programı

Kurumumuzda 10-18 yaş grubundaki ergenlik dönemindeki bireylerin ve sınav öğrencilerinin  dikkatlerini iyileştirmek ya da arttırmak, günlük hayatta karşılarına çıkan görsel veya işitsel uyaranlara rağmen dikkatlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş Attentioner programı uygulanmaktadır.

DİKKAT TERAPİSİ olarak da adlandırılan bu programın bütün oturumlarında; kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinlikler ile çocuğun SEÇİCİ DİKKAT, BÖLÜNMÜŞ DİKKAT, ODAKLANMA ve ZAMANLAMA işlevlerinin etkili biçimde gelişmesi hedeflenir.

Almanya Bremen Üniversitesi’nde Nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir ve iki temele dayanmaktadır:

1) Öğrenme Psikolojisi,

2) Nöropsikolojik temeller.

Attentioner Dikkatimi Topluyorum Programının Amacı:

  • Ergenlik dönemindeki kişilerin dikkatlerini daha iyi toplamaları ve sürdürebilmeleri sağlanır.
  • Ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu desteklenir.
  • Diğer programların aksine kişilerin kendi başlarına problem çözme yetenekleri ve bireysel denetleme mekanizmaları-özellikle organizasyon- geliştirilir. Dolayısıyla sınava hazırlık sürecinde motivasyonu arttırıp ders çalışma düzenini sağlamak konusunda faydası görülmüştür.
  • Ergenlik döneminin başlangıcındaki gençlerde sıkça görülen öfke kontrol, dürtü, dikkat eksikliği ve sınıf içi uyum konusundaki problemlere faydası gözlemlenmiş bir programdır.
  • Sınava hazırlanan öğrencilerle yapılan araştırmalarda dikkat gelişimi nedeniyle net artışları gözlemlenmiştir.
  • LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere uygulandığında dikkatin ve organizasyon becerilerinin gelişimiyle beraber öğrencilerin düzenli çalışma alışkanlıklarını geliştirmekte ve sınav sonuçlarında netlerde artış sağlamaktadır.
  • DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) tanısı olan çocuk ve ergenlerde dikkat sürelerinde artış sağlarken hiperaktiviteye yönelik davranışlarda azalma sağlamaktadır.
BİLGİ ve RANDEVU!