Rorschach Testi

Hermann Rorschach tarafından 1920′lerde hazırlanan Rorschach testi, (mürekkep lekesi testi olarak da bilinir), bireylerin  algılarını mürekkep lekelerini kullanarak analiz eden psikolojik bir testtir. Mürekkep lekesi testi, 7 yaşından itibaren çocuk, ergen ve yetişkinlere uygulanabilen, hem kişiliğin analiz edilebildiği, hem de ruhsal hastalıklara tanı koyabilen, bireyin yaşadığı ruhsal sıkıntıların altında yatan dinamiklere ulaşabilen, son derece özel bir kişilik ve tanı testidir. 10 adet, mürekkep lekelerinden oluşmuş kart içermektedir. Kartlar belirli bir sıra ile danışana gösterilirHer kart kendi içerisinde şekil, renk, hareket ve gölge barındırsa da kartların özelliği, hem çok somut görünmeleri, hem de tam olarak ne olduklarını göstermemeleridir. Doğru ya da yanlış diye bir şey yokturSistemli, formatı belli bir görüşme niteliğini taşıyan testte, kişiye mürekkep lekelerini neye benzettiği, bu şekillerde ne gördüğü konusunda çeşitli sorular sorulur. Alınan cevaplar sonucunda testi alan kişi; duygusallık, bilişsel tarz, yaratıcılık, tuhaflık, savunma mekanizmaları, vb. açısından yorumlanır. Testin ardındaki teori, bir insanın şekillere yaptığı yorumların onun bilinçaltı tutum ve düşüncelerini ortaya çıkaracağı yönündedir.Uygulama süresi, ortalama olarak 20 dakika ile 1,5 saat  arasıdır. Bazı durumlarda zeka hakkında da fikir verebilir.

BİLGİ ve RANDEVU!