Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Doğumdan itibaren büyüdükçe birçok sosyal ve psikolojik ihtiyaç ortaya çıkmaya başlar. Çocukluk ve ergenlik dönemi; bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimin hızla devam ettiği dönemlerdir. Gelişim sürecinde aile ilişkileri, okul ve arkadaş çevresi, kitle iletişim araçları gibi etmenlerin önemli etkileri vardır. Bununla birlikte bu yaş grubu, davranışlarına rehberlik edecek değerleri kazanması ve toplumsal yönden sorumluluklarını öğrenmesi konusunda yardıma gereksinim duyar. Bu gereksinimin karşılanmasında en önemli ve etkili temel kurum ailedir.  Çocuğun ya da ergenin yaşadığı problemler ise ebeveynlere bir yardım çağrısı olarak düşünülmelidir. Bu nedenle çocuk-ergen danışmanlığında ‘aile’ de sürecin vazgeçilmez bir parçası olarak ele alınır.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı; büyüme sürecinde olan bireyin yaşadığı davranışsal, zihinsel, duygusal ve sosyal sorunlara yönelik verilen danışmanlık hizmetidir. Ortaya çıkan sorunlara sağlıklı yöntemlerle müdahale edilmesi, gelişim sürecinde tıkanıklıklar oluşmasını engelleyebileceği gibi gelişimin arzulanan çerçevede sürekliliğini de sağlayacaktır. Çocuk ve ergenlerin özgüvenlerini, sosyal çevrelerini, arkadaş ilişkilerini, anne ve baba ile olan ilişkilerini olumlu yönde destekleyen danışmanlık, kişiliğin oluşumunu olumsuz etkileyebilecek problemlerin; zamanında ve büyümeden çözülebilmesine ve krizlerle baş edilerek atlatılabilmesine imkan sağlayacağı gibi sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yetişkinlik dönemi yaşanmasına da olanak sağlayacaktır.

Unutmayınız ki ruhsal açıdan sağlıklı nesillerin temelleri çocukluk ve ergenlikte atılmaktadır…

BİLGİ ve RANDEVU!