Çocuk – Ergen Terapisi

Çocuk – Ergen Terapisi

Bizler, doğduğumuz ilk andan itibaren karmaşık ve sonu gelmez gereksinim döngümüzle başkalarına bağımlı yaşayan varlıklarız. Ne kadar kendini adarsa adasın hiçbir ebeveyn, bizim bu sürekli değişen ihtiyaçlarımızın tamamını kusursuz bir biçimde karşılamayı başaramaz. Bu nedenle hepimiz ister istemez çocukluğumuzda psikolojik ve fiziksel travmalara uğrar, incinir, yaralanırız. Çocuklukta tohumları atılan pek çok olumsuz  tutumun telafisinde ise ergenlik dönemi önemli bir fırsattır.

Ergenlik, çocuklukla yetişkinlik arasına, ebeveynler tarafından inşa edilen bir asma köprüye benzer ve insan yaşamındaki en zorlu dönemlerden biridir. Ana- babaya bağımlılıktan kurtulma, cinsel kimliği kabullenme, toplumsal yerini araştırma ve bir mesleğe yönelme çabalarının gösterildiği 8-10 yıllık bir dönemi kapsayan ergenlik, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal birçok değişikliğin olduğu, bu nedenle de birçok olaydan kolayca etkilenilebilen bir evredir.

Günümüzün değişen koşulları da çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine  olumlu ya da olumsuz pek çok yönde katkı sağlamaktadır. Çocuklar ve ergenler, bu kadar çok uyaran ve kolay ulaşılabilir bilginin içinde zaman zaman istenmedik davranışlar sergileyebilmektedir. Büyüme sürecinde bir sorun olduğunda çocuk ve ergenin duygusal, zihinsel, aile ve/veya okul yaşantısında ciddi bozulmalar meydana gelebilir. Bu nedenle çocukluk ve ergenlik, oluşabilecek duygusal ve davranışsal sorunların çözülmesi gerektiği kadar sağlıklı gelişimin de desteklenmesi gereken bir dönemdir.

Çocuk ve ergenlerin ruhsal sıkıntılarının tanısı, seyri ve tedavisi erişkinlere göre farklılıklar gösterir. Çocuk ve ergen terapisi, çocuğun yaşı dikkate alınarak duygusal ve davranışsal değişimler gerçekleştirmeyi hedefleyen dinamik bir süreç olup; kendisiyle, akran grubuyla ya da ailesi ile birlikte uygulanabilir.

 

Psikoterapi

BİLGİ ve RANDEVU!