Romantik Kıskançlık – Canatar Terapi Enstitüsü & Terapi Zamanı

Romantik kıskançlık, sürmekte olan bir ilişkinin varlığına yönelik olarak algılanan tehdittir. Aslında kıskançlık da sevgi, öfke, korku, üzüntü gibi temel insani duygularımızdan biridir, yani doğamızda var olan bir duygudur. İlişkilerin ahengini bozan kıskançlıkların çoğu ise kişinin sevdiğini kaybetme korkusunun ve kendine olan güvensizliğinin sonucudur. Kıskançlıkla birlikte çoğu zaman öfke, değersizlik, yalnızlık ve çaresizlik gibi duygular da yaşanır. Burada asıl sorun duygunun kendisinde değil, insanların bu duygularıyla baş etme yöntemlerindedir. Bu nedenle  geçmişin yaralarını onarmak ve onları bugünün ilişkisinde iyileştirerek  güven duygusunu [...]

ALDAT(MA)! – Canatar Terapi Enstitüsü & Terapi Zamanı

Kabul edilmek, beğenilmek, onaylanmak ve sevilmek en temel ihtiyaçlarımızdandır. İlişkimizde kendimizi mutsuz, önemsiz, değersiz ya da güvensiz hissettiğimizde bu temel ihtiyaçlarımızı giderebilmek için çareler arar, başka birinin değer vermesini arzularız. Bu durumda ister sanal olsun ister duygusal ya da cinsel, flört dahil eş dışındaki tüm ÖZEL paylaşımlar aldatmadır. Zannedildiği gibi tek neden de kişinin eşiyle yaşadığı ilişkisinde cinsel veya duygusal anlamda doyuma ulaşamaması olmayabilir. Çocukluğundan itibaren değersizlik duygusu içinde büyüyen bir de uygun ortamda bu duygusunu tatmin etmek için aldatabilir. Bazen kişi [...]

Vajinismus Erkekleri

Vajinismus Erkekleri – Terapi Zamanı

Vajinusmuslu çiftler, evlilik öncesi cinsel yakınlık ve ilişki kurma konusunda oldukça kaçıngandırlar. Evlendikten sonra ise erkekler, eşleri korktuğunda uyarmaya devam etmek, cinsel ilişkiye hazırlamaya çalışmak yerine durmakta ve ilişkiyi sürdürememektedirler. Ne yapacaklarını bilemeyen bu erkekler devamlı reddedilme ve tatminkar olmayan bir ilişki nedeniyle de zamanla pasifize olmaktadırlar. Yani korku ve kaygılarını bir şekilde eşlerine aktaran vajinismuslu kadınlar ile sorun çözme ve tedavi sürecine ayak uydurma konusunda zorluklar içinde olan, direnç gösteren, sonuç olarak da tedavi sürecinin aksamasına, gecikmesine neden [...]

Vajinismusun Üstesinden Gelmek – Terapi Zamanı

Vajinismus, Ülkemizde her 10 evli çiften bir ya da ikisinde görülen vajinismus; fiziksel bir engel olmamasına rağmen kadının korku, kaygı ve endişelerinden dolayı cinsel ilişkiye izin vermemesi, verememesi durumudur. Asıl nedeni psikolojiktir ve oluş nedenleri kişilere göre farklılık gösterir. Değişmeyen ise kaçınma ve erteleme problemi olduğu gerçeğidir. Sıklıkla gördüğümüz durum, çiftlerin  bu olumsuzluğu kabullenip  tedaviye başvurmaktan kaçınmalarıdır. Benim önerim, 1 hafta kadar beklenip, sorun kendi başına çözülmezse profesyonel yardım alınması şeklindedir. Tedavi ettiğim çiftlerde, erkeklere bu durumun istem dışı  psikolojik kökenli bir rahatsızlık [...]

Cinselliğin Psikolojisi – Terapi Zamani

Cinsellik; fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik süreçleri ile cinsiyetimizi, görünüşümüzü, seçim ve tercihlerimizi, nasıl düşündüğümüzü ve hissettiğimizi kapsayan kadın ya da erkek olma sürecidir. Hazza bakan yönüyle kötü, üremeye bakan yönüyle kutsallık içerdiğine inanılsa da asla cinsel organların sınırları içerisine hapsedilemeyecek kadar çok yönlü bir kavramdır cinsellik. Durum böyleyken, cinsel işlevleri, çiftin ilişkisinden ve bireyin kendine özgü psikolojik süreçlerinden bağımsız değerlendirebilmek mümkün değildir. Buna rağmen  cinsel sorunları, maalesef cinsel ilişki boyutuna indirgeyerek tedavi etme çabalarına sıklıkla rastlamaktayım. Sorun yaşayan çiftlere tavsiyem sizi sadece cinsel [...]

Erkekler Neden Erken Boşalır! – Terapi Zamanı

Çoğu erkek boşalma süresine odaklanmıştır. Oysa ki önemli olan boşalma üzerindeki istemli denetimdir ve eş ile uyumlu olarak (aynı anda orgazm olmak anlamında değil) boşalmayı kontrol edebilmektir. Erken boşalmada en yaygın neden gençlik çağlarında yakalanılma korkusu ve aşırı heyecan ile bir an önce boşalmak için yapılan masturbasyonlardır. Cinsellikle ilgili suçlayıcı, cezalandırıcı ve utandırıcı yetiştirilme tarzı da önemli bir etkendir. Ayrıca evlilik öncesi ilişki yaşayamamış veya masturbasyon yapamamış kişilerde aşırı duygu birikimi, yine partnere aşırı ilgi, bağlılık ve sevgi nedeniyle heyecanın [...]

Cinsel İstekte Azalma – Terapi Zamanı

Nasıl ki insanların farklı kişilikleri ve özellikleri var ise cinsel arzu ve davranışları da eşit değildir. Bu nedenle cinsel yaşam ve ilişki, her çiftte farklı bir sıklık ve seyir gösterebilir. Cinsel isteksizlik kadınlarda daha sık olmakla birlikte, hem kadın hem de erkeklerde görülebilmektedir. Dönem dönem bu tür isteksizlik ve cinsel soğukluğun olması normal olsa da yeterli cinsel uyarının varlığına rağmen cinsel aktivitenin azlığı veya yokluğunun uzun sürmesi normal olmayan bir durumudur.  Nedeni de çoğunlukla psikolojiktir. Oysa cinsellik evliliklerin sigortasıdır. Bu nedenle [...]

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet – Terapi Zamanı

Şiddet; kadının fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik açıdan zarar görmesine, acı çekmesine, onurunun zedelenmesine ve özgüvenini yitirmesine yol açan bir eylemdir. Maalesef kadınlar en korunduğum yer diye düşündüğü kendi evinde sevgi, saygı beklediği insan(lar) tarafından daha yaygın bir şekilde şiddete uğruyor. Şiddetle karşılaşma, kadınların ruh sağlığında ve yaşam kalitesinde bozulmaya ilaveten bakım vermiş oldukları çocukların ruhsal gelişimi üzerinde de yaşamları boyunca etkisi altında kalacakları olumsuzluklara yol açıyor. Kısacası kadına yönelik şiddet, cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir insan hakları ihlalidir [...]

Ruhsal Doyum ve Aile – Terapi Zamanı

Hayatımızın ilk yıllarında fizyolojik ihtiyaçlar baskınken giderek bunların yerini psikolojik ihtiyaçlar almaya başlar. Yaş ilerleyip geliştikçe psikolojik ihtiyaçlar da güçlenir, kişilik yapısı ve davranışlar üzerinde daha etkili olurlar. Kişiliğin gelişmesine, korunmasına, düzenlenmesine, iyileşmesine yardım ederler. Ruhsal sağlığımız ve mutluluğumuz için bu ihtiyaçların doyuma ulaştırılması gerekir. İşte beden ve ruh sağlığımız için gerekli olan sevgi, şefkat, yakın ilgi ve bakımı bulabileceğimiz ve de ihtiyaçlarımızı doyuma ulaştırabileceğimiz en doğal ortam ailemizdir. Sağlıklı bir gelişim ve tam bir iyilik hali için uyumlu [...]