Sınav Check-up

Öğrenciler için hayati önem arz eden LGS ve üniversite sınavları yaklaştıkça hem öğrencilerde hem de ailelerde kaygı ve stres yükünde ciddi artmalar gözlemlenmekte, buna bağlı olarak da dikkati toparlamada ve konsantrasyonu sağlamada güçlükler, başarı grafiğinde dalgalanmalar ve performans düşüklüğü ortaya çıkmaktadır.

Dikkat ve algı kontrolü sağlayabilmek, aynı zamanda da analiz yapabilme, yaratıcı düşünebilme ve farklı bilgileri derleyerek sentezleyebilmek, kısacası başarılı olabilmek için ruhsal, zihinsel ve biyokimyasal yönlerden bütünsel bir iyilik halinde olmak şarttır.

Biz merkezimizde; “sınav check-up” programımız ile istemesine rağmen başarılı olamayan ve/veya performans artışı gösteremeyen, çalışmasına rağmen karşılığını alamadığını düşünen, sınavlarda ya da günlük hayatta zamanlama problemi yaşayan, programlı çalışamayan, dikkatini toparlayamayan ya da devam ettiremeyen, olaylar ile kişilere ani ve gereğinden fazla tepki veren, dalgınlık halinde olan ve uyum  sorunu yaşayan öğrencileri, gerekli tahlillerini ve dikkat / performans / psikolojik testlerini de yaparak bütünsel olarak değerlendiriyor, kişiye özel destek ve tedavi planı uyguluyoruz.

“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözünden de anlaşılacağı gibi bütünsel olarak sağlıklı olmak çocuklarınızda kalıcı ve olumlu farklar yaratacaktır.

BİLGİ ve RANDEVU!