Ebeveyn Danışmanlığı

Sosyal gelişme, çocukluktan itibaren içinde yaşanılan toplum tarafından kabul edilebilir biçimde davranmayı öğrenme sürecidir. Bu süreçte her yeni dönem beraberinde yeni krizleri de getirir. Oldukça olağan olan bu kriz dönemlerinde önemli olan; krizler, sorunlu davranışa dönüşmeden ve sorunlu davranış pekişmeden  nasıl çözülebileceğine dair erken müdahalede bulunabilmektir. Çocukların gelişim özellikleri, dönemsel ihtiyaçları ve davranış biçimleri incelenirken aynı zamanda ebeveynlerin, sağlıklı çocuklar yetiştirmek için birbirleriyle işbirliği içinde çocuk yetiştirme becerilerini arttıracak işlevsel ebeveynlik hakkında da danışmanlık hizmeti vermek gerekebilir.

Ebeveyn Danışmanlığı; hamilelik, bebeklik, çocukluk ve ergenlikte yani her yeni dönemde çocuklarınızı sağlıklı bir şekilde yetiştirmenize olanak sağlayan bir danışmanlık biçimidir. Ebeveynler duygusal ve psikolojik gelişim açısından çocukların hayatındaki en önemli figürler olduğundan çocukları içinde bulundukları aileden ayrı düşünmek ve ele almak imkansızdır. Anne ve babanın çocuğun gelişim sürecinde yer almasının çocuğa benzersiz katkısı olduğu, babanın özellikle olumsuz davranışlara karşı koruyucu, annenin ise olumlu davranışların gelişmesiyle ilişkili olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte eğer aileler, sorunları engelleme ve çözme konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip değillerse maalesef sosyal, duygusal ve davranışsal güçlükler yaşamaları kaçınılmaz olacaktır. Bu işlevsel olmayan becerileri fark etmek ve değiştirmek, ebeveynlerin çocukları ile olumlu ve sağlıklı ilişki kurmasına olanak sağlayacaktır. Bu işlevlerin neler olduğunu, soruna yönelik doğru müdahale yöntemlerini, anne ve babanın birlikte krizi nasıl yönetebileceklerini belirlemek, ebeveyn danışmanlığının temel hedeflerindendir.

BİLGİ ve RANDEVU!