Etiket - travma

EMDR Terapisi: “Geçmişle Halleşmek”

“Eye Movement Desensitization and Reprocessing” yani “ Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme”, çok güçlü bir terapi yöntemidir. 1987 yılında Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketleriyle rahatlatıcı etkisini keşfetmesinin ardından travmaya maruz kalmış kişilerin tedavisinde çok başarılı olduğu kanıtlanmıştır.EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Bilinçaltında var olan duygu, koku, imge, düşünce ve beden duyumuyla çalışır. Amacı oluşan olumsuz düşünceyi duyarsızlaştırıp,...

BİLGİ ve RANDEVU!