Etiket - ruh sağlığı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet – Terapi Zamanı

Şiddet; kadının fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik açıdan zarar görmesine, acı çekmesine, onurunun zedelenmesine ve özgüvenini yitirmesine yol açan bir eylemdir. Maalesef kadınlar en korunduğum yer diye düşündüğü kendi evinde sevgi, saygı beklediği insan(lar) tarafından daha yaygın bir şekilde şiddete uğruyor. Şiddetle karşılaşma, kadınların ruh sağlığında ve yaşam kalitesinde bozulmaya ilaveten bakım vermiş oldukları çocukların ruhsal gelişimi üzerinde de yaşamları boyunca etkisi altında kalacakları olumsuzluklara yol açıyor. Kısacası kadına yönelik şiddet, cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir insan hakları ihlalidir ve...

BİLGİ ve RANDEVU!