Etiket - psikoterapi merkezi

Teknolojik Tehdit: “Siberkondria”

Sağlığı ile ilgili yoğun kaygı yaşayanlar halk arasında “hastalık hastası”, tıp camiasında da “hipokondriyak” olarak tanımlanmaktadır. Hipokondriaizis, bilinen tıbbi bir neden bulunamamasına rağmen ciddi bir hastalığın olduğuna dair korku ve kendi bedeniyle gereğinden fazla uğraşma şeklinde tanımlanan bir hastalıktır. Zaman içinde teknolojinin bu kadar ilerlemesi, bazı kişilerde internet kullanımı ile hastalık kaygısının pekişmesine ve  “siberkondria” olarak tanımlanan yeni bir rahatsızlığın görülmesine yol açtı. Yapılan çalışmalar, neredeyse her üç kişiden birinin sağlıkla alakalı konularda internetten araştırma yaptığını ve buna göre kendilerine...

Bibliyoterapi

Doğru zamanda, uygun bireyle doğru kitabı buluşturmak olarak tanımlanan bibliyoterapi, okuma yoluyla kişinin kendisini tedavi etmesidir.  Bu terim; “biblion” (kitap) ve ”therapeo” (iyileşme) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir ve Yunan dili kökenlidir. Anlam bilim açısından bakıldığında ise “Kitap yoluyla iyileşme” dir. Fakat günümüzün gelişen teknolojisi ve bilgi kaynakları düşünüldüğünde, tanımı daha anlamlı ve kapsamlı kılmak için bilgi kaynaklarıyla ruha yardım etmek, “bilgi ile iyileşme” anlamında kullanılmaktadır.Kitaplar ve diğer okuma materyallerinin, eğitim amaçlı CD ve DVD’lerin tedavi amaçlı kullanımı terapide çok önemlidir. Kişinin...

BİLGİ ve RANDEVU!