Etiket - adana Bibliyoterapi

Bibliyoterapi

Doğru zamanda, uygun bireyle doğru kitabı buluşturmak olarak tanımlanan bibliyoterapi, okuma yoluyla kişinin kendisini tedavi etmesidir.  Bu terim; “biblion” (kitap) ve ”therapeo” (iyileşme) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir ve Yunan dili kökenlidir. Anlam bilim açısından bakıldığında ise “Kitap yoluyla iyileşme” dir. Fakat günümüzün gelişen teknolojisi ve bilgi kaynakları düşünüldüğünde, tanımı daha anlamlı ve kapsamlı kılmak için bilgi kaynaklarıyla ruha yardım etmek, “bilgi ile iyileşme” anlamında kullanılmaktadır.Kitaplar ve diğer okuma materyallerinin, eğitim amaçlı CD ve DVD’lerin tedavi amaçlı kullanımı terapide çok önemlidir. Kişinin...

BİLGİ ve RANDEVU!