Sağlıklı Yaşam Danışmanlığı

ENDÜSTRİ VE ÇALIŞMA (İŞ) PSİKOLOJİSİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı; “sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik hali” olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda aile, iş ve sosyal hayat gibi temel yaşam alanlarımızın dengede ve huzurlu olması sağlığımızın da esasını oluşturacaktır.

Günümüzde uyanık olunan zamanın büyük bir çoğunluğunun iş yerlerinde geçirildiği dikkate alınacak olursa, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan fiziki çalışmalar kadar çalışanların psikolojik ve sosyal yönden de tam iyilik halinde olmalarının hedeflenmesi gerekeceği aşikardır. Psikolojik teorileri ve ilkeleri, çalışma yerlerindeki kuruluşlara ve bireyler ile bireylerin iş yaşamına uygulayan bilim dalı ‘Endüstri ve Çalışma Psikolojisi’dir. Çalışma psikolojisi biliminin amacıçalışanın refahını gözetip yükseltirken örgütün de hedeflerini başarmasına katkıda bulunmaktır. Bir kurumun başarısı da ancak çalışanlarının genel sağlık ve refahının yanı sıra performansı, motivasyonu, iş memnuniyeti ve iş güvenliği geliştirilerek arttırılabilir.

Çalışma psikolojisinde şu üç alan üzerinde yoğunlaşmaktayız:

  • Çalışan insanın duygu, düşünce ve davranışları; personel seçimi, iş seçimi, eğitim, değerlendirme, kariyer yönetimi, kariyer planlama ve kariyer danışmanlığı konuları bu alan içinde görülebilir.
  • İşin kendisi; iş tasarımı, performans ölçümü, iş analizi, yorgunluk gibi konuları kapsar.
  • Örgütün kendisi; örgütün yapısı, örgüt iklimi, liderlik, karar verme, endüstriyel demokrasi gibi konular bu alan içindedir.
BİLGİ ve RANDEVU!